Måndag (Vecka 6) - 3 februari kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö
2014-02-03

Tisdag (Vecka 7) - 11 februari kl 11,00-13,30

Plats: IFÖ Sanitär, Bromölla

Tema: Att vara chef i risk kapital ägda bolag när nyckeltal kraftigt styr verksamheten

Lars-Beril Håkanssonf.d VD och Per-Olof Johansson VD, en workshop och dialog kring utmaningen. Vi avslutar med fabriksvisning kl 13,45 separat anmälan.
2014-02-11

Måndag (Vecka 9) 24 feb kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2014-02-24

Tisdag (Vecka 9) - 25 februari kl 11,00-13,30

Plats: Holmbergs, Stora Trädgårdsgatan 30, Malmö

Tema: Turnaround Management - Svante Hössjer

Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik?
2014-02-25

Måndag (Vecka 10) - 3 mars kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö
2014-03-03

Torsdag (Vecka 10) - 6 mars kl 11,00-13,30

Plats: Lindab Arena (Rögle), Ishallsvägen, Ängelholm

Tema: Strategisk Agenda - Anneli Eklöf, Kunskapspartner.

En strategisk agenda är en strukturerad och användarvänlig sammanfattning av företaget strategi på en sida. En strategisk agenda innehåller ett antal strategiska komponenter så som vision, affärsidé, mål, fokusområden, huvudaktiviteter och värderingar. Arbetet med att ta fram den strategiska agendan skapar engagemang och förståelse för verksamheten. Målsättningen är att alla i organisationen ska känna till företagets strategi och hur de själva bidrar till att uppfylla den.
2014-03-06

Tisdag (Vecka 12) - 18 mars kl 11,00-13,30

Plats: Kristianstad Österlen Airport AB, Degerbergavägen 325

Tema: Turnaround Management - Svante Hössjer.

Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik?
2014-03-18

Måndag (Vecka 14) 31 mars kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2014-03-31

Tisdag (Vecka 14) - 1 april kl 11,00-13,30

Plats: Emporia Hyllie Stationsväg 31 A

Tema: Köpcenter utvecklingen, vad driver utvecklingen, vad är strategin för lönsamheten och attraktiviteten

Vi får en inside från Center Manager Frederik Ekelund och Marketing manager Anders Börgdal om satsningen och tankarna för framtiden.
2014-04-01

Onsdag 2 april kl 9-12

Plats: PEAB Lund, Ruben Rausingsgata 11A, Lund

Tema: Hur skapar vi en feedback kultur. Anneli Eklöf, Kunskapspartner.

Ofta ser vi visioner, strategier och idéer aldrig bli till verklighet. Samtidigt säger medarbetar undersökningar att det efterfrågas mer feedback. Feedback är ett kraftfullt verktyg för att lyckas med förändringar och att gå från ord till handling. Praktiska tips och idéer hur vi enkelt kan få detta fungera, våra egna erfarenheter ligger till grund för workshopen.
2014-04-02

Måndag (Vecka 15) - 7 april kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö
2014-04-07

Torsdag (Vecka 15) - 10 april kl 11,00-13,30

Plats: Carlsberg (Ramlösa) Bunkagårdsgatan 7, Helsingborg

Tema: Turnaround Management - Svante Hössjer.

Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik? Vilka erfarenheter kan vi ta med för den egna positiva företagsutvecklingen.
2014-04-10

Måndag (Vecka 19) 5 maj kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2014-05-05

Tisdag (Vecka 19) - 6 maj kl 11,00-13,30

Plats: Perfect Place - Turning Torso samling i reception

Tema: Downsizing - hur hantera uppsägningar - Jeanett Paludan

Konkurrenstrycket, industriautomation, outsourcing leder hela tiden till rationaliseringar och effektiviseringar. Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min mentala hälsa så jag orkar motivera de som är kvar och få organisationen att se det långsiktiga värdet i förändringar och få maximal effekt.
2014-05-06

Onsdag 2 april kl 9-12

Plats: Stratiteq Sweden AB, Gustav Adolfs Torg 10 A, vån 3 Malmö

Tema: Förändringsledarskap i praktiken.

Våra arbetsplatser blir alltmer digitala, vår organisation alltmer projektorienterad, allting förändras människa, process och projekt hur styra med en kontinuerlig förbättringsledning. Hur styr du dina medarbetares IT-vanor, vilka krav ställer detta på förändringsledning. vi gör en workshop och får spännande tankar från det pågående jobbet som görs på Stratiteq
2014-05-07

Torsdag (Vecka 20) - 15 maj kl 11,00-13,30

Plats: Ängelholm Helsingborg Airport, Margretetorpsvägen 445, Ängelholm

Tema: Utmaningen som VD/Flygplatschef, Christian Ziese.

Utmaningen att leda kanske nordväst Skånes viktigaste "bro" för regionens möjligheter och utveckling. Christian är f.d stridspilot och rotelchef vilka intressanta lärdomar kan man omsätta i ledarskapet. Vi kommer att göra ett intressant studiebesök.
2014-05-15

Måndag (Vecka 21) - 19 maj kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö
2014-05-19

Tisdag (Vecka 21) - 20 maj kl 11,00-13,30

Plats: Stoby Måleri AB, Okvägen 6 Hässleholm

Tema: Förvärvs strategier och framgångsrik införlivning av förvärvade bolag

Stefan Olsson VD har genomfört många framgångsrika förvärv runt om i skåne, vad är framgångsreceptet.
2014-05-20

Onsdag 28 maj kl 9-12

Plats: Trygg-Hansa, Ingång via SEB, Östergatan 39 Malmö

Tema: Performance Management, en trygg resa mot bättre prestationer, med erfarenheter från Trygg Hansas framgångsrika Perfomance Management arbete.

Hur bryter vi ny mark inom ledarskap och prestations styrning? Hur skapa förutsättningar för maximala prestationer och få hela organisationen att jobba i takt mot samma mål? Hur implementera från målformulering genom hela företaget. Hur tar vi oss från traditionellt utvecklingssamtal till modernt företagsgemensamt performance managment? Hur systematisera alla prestationsdrivande komponenter i ett enhetligt system? Hur få detta att fungera i vardagen, kan vi finna ”best practice” bland duktiga chefer som föredöme? Hur skapar vi en varaktig prestationsutveckling genom det goda samtalet mellan chef och medarbetare? Vi får ta del av Trygg Hansas perfomance management avseende såväl kultur som själva processen, Trygg Hansa har bl.a. blivit utnämnd till Europas effektivaste callcenter verksamhet av McKinsey. Vi ger svaret varför.
2014-05-28

VD Bollplank Malmö - Måndag 1 september 2014 kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.
2014-09-01

VD Executive Club Kristianstad Tisdag 2 september 2014 kl 11,00-13,30

Plats: Canon Business Center Kristianstad, Olof Mohlinsväg 4

Tema: Downsizing - hur hantera uppsägningar med bibehållen produktivitet och resultat - Jeanett Paludan

Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten och resultat med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min mentala hälsa så jag orkar motivera de som är kvar?
2014-09-02

VD Bollplank Helsingborg - Måndag 8 september 2014 kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.
2014-09-08

VD Executive Club Malmö - Tisdag 9 september 2014 kl 11,00-13,30

Plats: ZetaDisplay (publ) AB, Höjdrodergatan 21 Malmö

Tema: VD rollens förändrad krav vid börsnotering

Processen, utmaningarna och den förändrade VD rollen när man går från privat ägande till publikt bolag.
2014-09-09

VD Executive Club Helsingborg - Onsdag 1 oktober 2014 kl 11,00-13,30 OBS ny datum

Plats: BrA Invest, Bronsgatan 4, Åstorp

Tema: Downsizing - hur hantera uppsägningar - Jeanett Paludan

Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten och resultat med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min kraft så jag orkar motivera de som är kvar?
2014-10-01

VD Bollplank Malmö - Måndag 6 oktober 2014 kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.
2014-10-06

Malmömingel - Tisdag 7 oktober 2014 kl 8 -10,30

Plats: Swedbank Stadion, MFFs hemma arena ingång 51

Tema: Mingel med 700 företag på plats

Vi träffar massor av nya kontakter och möjligheter
2014-10-07

HR Gruppen Torsdag 16 Oktober 2014 kl 9-12

Plats: Imtech, Stenyxegatan 25 A, Malmö

Tema: Befattnings och arbetsvärdering med löneanalys ledare Jena Hedbeck VVS-företagen

Praktikfall från Imtech, hur inverkar ansvar, ansträngning, kunskap och färdigheter samt arbetets natur. Jena Hedbeck från VVS företagen som lett arbetet blir får workshopledare. Hur skall faktorerna värderas och viktas samt hur skall arbetstagarens prestation och marknadskrafter påverka lönesättningen. Hur skall ansvar och arbetsförhållande viktas?
2014-10-16

VD Executive Club Helsingborg - Torsdag 23 oktober 2014 kl 11,00-13,30

Plats: Helsingborgs Hamn AB; Oceangatan 3, Helsingborg

Tema: Kulturskillnader i Management stil vad kan vi lära?

Niels Vallo har varit VD i både Danmark och Sverige med goda insikter i fördelar och nackdelar med våra olika stilar, vad skall vi ta med oss som russin ur kakan för att bli effektivare? Därtill får vi en inblick i Hamnverksamheten som har 300 anställda och en mycket intressant och omfattande verksamhet.
2014-10-23

VD Bollplank Helsingborg - Måndag 3 nov 2014 kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.
2014-11-03

VD Executive Club Malmö EG -Tisdag 11 november 2014 kl 11,00-13,30

Plats: EG Tacticus AB, Kalendegatan 26, 4tr Malmö

Tema: Driva positiva förändringsproceeser - Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.

Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet. Samt vi får en inblick och dialog kring EG Tacticus framtida strategival för en fortsatt marknads framgång.
2014-11-11

VD Executive Club Kristianstad Tisdag 18 november 2014 kl 11,00-13,30

Plats: Rinkaby Rör AB, Sandhedsvägen 2, Rinkaby

Tema: Driva positiva förändringsproceeser - Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.

Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet. Samt Rinkaby Rörs företagsutveckling och framtida strategi en inblick i klokt och långsiktigt företagande.
2014-11-18

VD Bollplank Malmö - Måndag 24 november 2014 kl 8,00-12,00

Plats: Scandic Segevång

Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.
2014-11-24

VD Executive Club Helsingborg - Torsdag 27 november kl 11,00-13,30

Plats: Olle P:s Åkeri AB, Åkerslundsgatan 7 Ängelholm

Tema: Driva positiva förändringsproceeser - Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.

En inblick i åkeri näringen och de strategiska utmaningarna för framtiden hos Olle P. Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet.
2014-11-27

VD Executive Club Malmö - Tisdag 2 december 2014 kl 11,00-13,30

Plats: Euroflorist, Bellevuevägen 46, Malmö

Tema: Internationell tillväxt, med VD Jesper Kärrbrink.

Jesper har en bakgrund som VD på Eniro och Svenska Spel är oerhört tillväxt orienterad. Euroflorist är ett internationellt nätverk av blomsterhandlare (13.000) som bygger på samarbeten, avancerade avräkningar och kvalificerat varumärkesbyggande. Euroflorist omsätter 1,1 miljard.
2014-12-02

Helsingborgmingel - torsdag 4 decmeber 2014 kl 8 -10

Plats: Sundspärlan, Fältarpsvägen 60 Helsingborg

Tema: Mingel med 300 företag på plats

Vi träffar massor av nya kontakter och möjligheter
2014-12-04

Jag vill ha mer information