Måndag (V6) - 4 februari kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-02-04

Tisdag (V7) - 12 februari kl 11,00-13,30

Plats: Kinnarp Interior Malmö, Ö Hindbyvägen 63, Malmö

Tema: Konsekvenser av Vd skapet

Kan Vd bli "yrkesskadad"? Den mörka triaden "manipulation, härskarteknik o arrogans. En workshop, dialog kring utmaningar i Vd skapet. Workshopledare Jeanett Paludan som snart utkommer med en bok på temat.
2013-02-12

Torsdag (V7) - 14 februari kl 11,00-13,30

Plats: Ramlösa Brunns Mekaniska, Tornabovägen 1, Helsingborg

Tema: Digital kommunikation för information och reklam, en revolution?

Hur ser möjligheterna ut för dig? Hur når vi maximal effekt med hemsidor, reklam och företagsfilmer. Medier som vuxit sig starka. Hur satsar vi våra pengar på rätt saker för rätt målgrupp? Några av de frågor som Michael Fogelqvist, Vd på Animero lotsar oss igenom.
2013-02-14

Tisdag 26 februari kl 11,00-13,30

Plats: Nordic Cap of Sweden, Sävvägen 5 Kristianstad.

Tema: En spännande företagsresa, Jan Karlsson (BK Pac)

Jan Karlsson (BK Pac) har gjort en otroligt spännande resa med Nordic Cap. På en stenhård marknad, kosmetik. Har han funnit en nisch som gett stora försäljningsframgångar, vi har nog sett produkterna i de flesta varuhusen. Hur finner man detta och hur bevarar man sitt försprång och vad är visionen för framtiden. Vi får ett intressant samtal och företagsbesök med Jan kring framgångarna.
2013-02-26

Måndag (V10) - 4 mars kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-03-04

Onsdag 13 mars kl 9-12

Plats: Sveriges Television, Stora Varvsgatan 2, Västra Hamnen

Tema: Sociala medier- framtidens rekryteringsstrategi?

Hur kommer detta att påverka rekryteringsprocessen? Vilka krav ställer detta på HR:s egna policies, etiska regler etc? Hur kvalitetssäkrar vi dessa kandidater? Hur kommer utvecklingen av ett mera informellt rekryteringsförfarande att påverka oss? Hur kommer denna nya möjlighet att påverka oss och vårt företag - på gott och ont. Workshop med skarpa caseövningar som ger tankar kring vårt förhållningssätt och våra värderingar - ledare Linda Billstrand-Rychter som själv utvärderar c:a 100 kandidater per vecka utifrån proaktiv search via exempelvis sociala medier och har lång erfarenhet kring sociala mediers möjligheter och risker i såväl "head-hunting" som traditionell rekrytering. http://www.palmpartners.se/linda-billstrand
2013-03-13

Tisdag (V12) - 19 mars kl 11,00-13,30

Plats: Autoropa, Testvägen 10A, Arlöv.

Tema: Att driva en av europas största sport och prestige bilsföretag

Att driva en av europas största sport och prestige bilsföretag (Ferrari och Maserati m.fl.) utmaningar och möjligheter. Styrelse ord Jonas Nilsson ger oss en strategisk inblick, därtill får vi en rundvandring i denna imponerande anläggning.
2013-03-19

Torsdag (V12) - 21 mars kl 11,00 -13,30

Plats: Rantzows Sport AB, Frithiofsväg 2, Hjärnarp.

Tema: Att leva och leda förändring

Att leva och leda förändring, managementspel kring Vd rollens utmaningar. Anneli Eklöf, Kunskapspartner.
2013-03-21

Måndag (Vecka 15) - 8 april kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-04-08

Onsdag 17 april kl 9-12

Plats: Abkati Karosseritillbehör, Olsgårdsgatan 3. Malmö

Tema: Rekrytering genom sociala medier, hur gör vi i praktiken.

Workshop med praktiska övningar under ledning av Linda Billstrand-Rychter
2013-04-17

Tisdag (V19) - 7 maj kl 11,00-13,30

Plats: Primozone Production AB, Terminalvägen 2, Löddeköpinge

Tema: Att leva och leda förändring

Att leva och leda förändring, managementspel kring Vd rollens utmaningar. Anneli Eklöf, Kunskaps Partner.
2013-05-07

Måndag (V20) - 13 maj kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-05-13

Torsdag (Vecka20) - 16 maj kl 11,00-13,30

Plats: Stenbergs Byggnads AB, Muskötgatan 4B, Helsingborg

Tema: Benchmarking för ökad lönsamhet genom bättre inköps perfomance.

ChaseXL har lång erfarenhet och några av kunderna är Nederman, Haldex, Axis och Doro. Hur hanterar vi processen såväl strategiskt som operativt? Det finns enligt Chase XL 6 pusselbitar, som samverkar för att nå större effektivitet och tydligt mätbara besparingar. Workshop kring vilka sanningar skall ifrågasättas? vilka rutiner skall ses över? Var finns min potential för bättre lönsamhet i detta?
2013-05-16

Onsdag 22 maj kl 9-12

Plats: PEAB, Ruben Rausingsgata 11A. Lund

Tema: Stabilitet kontra förnyelse är vi redo att möta framtiden?

Stabilitet och förnyelse? Är det möjligt att ha sida vid sida? Hur skapa stadga mot visioner och mål i en tid med ständig förändring? Hur få medarbetare att vilja bidra och ta ansvar för helheten? Vad är det som gör att så få lyckas med det som alla vet? Workshop med Liv Cardell, författare och organisationskonsult. Liv kallar sin bok för organisationens bondepraktika, dvs en bok hur företagskultur och värdestyrning odlas i praktiken. Har skalat ner komplexiteten i dagens företag till något handfast och begripligt som är hanterbart i praktiken. Denna workshop skapar insikt hur och tankar kring hur struktur och förändring samverkar - hur vi kan påverka vad vi mäter, värderar, tidshorisont på mål, hur påverkar kulturella skillnader inom företaget, belönings systems påverkan, relationer mellan HR och övriga i staben, status, plats i ledningsgruppen etc. Resultat skapas alltid av människor. www.cardellconsulting.se
2013-05-22

Torsdag 30 maj kl 11,00-13,30

Plats: Canon Business Center Kristianstad, Olof Mohlinsväg 4

Tema: Konsument driven innovation av produkter och tjänster.

Ett snabbare och tuffare marknadsklimat ställer allt större krav att ligga i framkant. Hur säkrar vi att ligga i frontlinjen för kundernas preferenser? Greger Juhlin har jobbat med detta som produkt utvecklingschef på Scania, Sony Ericsson och Thule. Greger delar med sig av erfarenheter, tankar och metoder för att ligga steget före. Därtill kommer Bengt att berätta om den spännande företagsresa han gjort med sin utveckling av Canon Business Center som idag omfattar en stort område.
2013-05-30

Måndag (V36) - 2 september kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-09-02

Måndag 9 september kl 8,00-12,00

Plats: Hotell Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2013-09-09

Tisdag (V37) - 10 september kl 11,00-13,30

Plats: Hans Andersson Plastics AB, Verkstadsvägen 9, Staffanstorp.

Tema: Benchmarking för ökad lönsamhet genom bättre inköps perfomance

ChaseXL har lång erfarenhet och några av kunderna är Nederman, Haldex, Axis och Doro. Hur hanterar vi processen såväl strategiskt som operativt? Det finns enligt Chase XL 6 pusselbitar, som samverkar för att nå större effektivitet och tydligt mätbara besparingar. Workshop kring vilka sanningar skall ifrågasättas? vilka rutiner skall ses över? Var finns min potential för bättre lönsamhet i detta?
2013-09-10

Torsdag (V37) - 12 september kl 11,00-13,30

Plats: Styrelserummet Sundspärlan, Fältarpsvägen 60, Helsingborg

Tema: Resulatat orienterat ledarskap under ledning av Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School

Världsklass hur agerar riktigt framgångsrika? Vad kan vi kopiera för att vara på topp hela tiden? Inställning - hur påverkar vår personal kunderna? Viktigt att förstå min egen kommunikationsstil och hur jag påverkar. Hur utvecklar vi medarbetarna för att ta tillvara deras talang. Kjell-Åke har bl.a utvecklat Scania, Gullbergs, Doro, Golfstore, Länsförsäkringar, BMW samt många till inom försäljning och affärsmannaskap med metoder som ger framgång även i pressade situationer.
2013-09-12

Onsdag 18 sept kl 9-12

Plats: Polykemi, Bronsgatan 8, Ystad.

Tema: Going for gold en arbetsfilosofi för ökat engagemang och ansvarskänsla i företaget. Vi blir delaktiga i workshop kringutvärdering av metod m.m.

Polykemi genomför ett stort projekt som involverar många medarbetare för att skapa gemensamma värderingar med kundfokus, målstyrning, kostnadsmedvetenhet och ständiga förbättringar. Vi kör en workshop där vi i ett antal frågeställningar utvärderar processen genom dialog och erfarenhetsutbyte. "Polykemi skall vara ett företag som ger ansvar och har anställda som gärna tar ansvar" - detta kräver samspel, delaktighet med helikoptersyn. Några av de frågeställningar vi kommer att jobba med är: - HRs roll i processen? Swot analys, Hur möter vi resultatet? Hur implementera? Hur utveckla konceptet? Ledningen på Polykemi medverkar som workshopledare.,
2013-09-18

Tisdag 24 september kl 11,00-13,30

Plats: AM Tryck, Bäckhagsvägen 11, Hässleholm

Tema: Resultat orienterat ledarskap under ledning av Kjell-Åke Fyrgård från EQP Business School.

Hur skapar man framgång även i pressade situationer. Vilka attityder skapar framång? Vilka metoder leder till resultat? Resultatfokus, rätt förutsättningar och att man blandar logik och känsla samt inte minst har roligt. Kjell-Åke har 20 års erfarenhet som VD och säljledare. Han är även engagerad i styrelsearbete.
2013-09-24

Måndag (V42) - 14 oktober kl 8,00-12,00

Plats: Mayfair Hotel, Adelgatan 4, Malmö

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.mayfairtunneln.com
2013-10-14

Tisdag (V42) - 15 oktober kl 11,00-13,30

Tema: Resultat orienterat ledarskap under ledning av Kjell-Åke Fyrgård från EQP Business School.

Hur skapar man framgång även i pressade situationer. Vilka attityder skapar framgång? Vilka metoder leder till resultat? Resultatfokus, rätt förutsättningar och att man blandar logik och känsla samt inte minst har roligt. Kjell-Åke har 20 års erfarenhet som VD och säljledare. Han är även engagerad i styrelsearbete.
2013-10-15

Torsdag (V42) - 17 oktober kl 11,00-13,30

Plats: Emil Lundgren AB, Rundgången 26B, Helsingborg

Tema: Konsumentdriven innovation av produkter och tjänster.

Snabbare och tuffare marknadsklimat ställer allt större krav på att vara i framkant. Hur säkrar vi att ligga i frontlinjen för kundernas preferenser? Greger Juhlin har jobbat med detta som produktutvecklingschef på Scania, Sony Ericsson och Thule, han delar med sig av erfarenhet, lärdomar och metoder.
2013-10-17

Onsdag 23 okt kl 9-12

Plats: Telavox AB, Media Evolution, Stora Varvsgatan 6A Malmö.

Tema: Hur finner vi de bästa värdeskapande systemen för HR arbetet, en workshop med erfarenhesutbyte.

Utgångspunkten för de flesta av oss är antagligen att vårt HR-arbete ska vara värdeskapande för företaget. Det administrativa arbete som följer ska ”bara funka” och inte uppta nämnvärd tid. I mindre grupper diskuterar vi därför hur vi idag arbetar med praktiskt HR-arbete och hur vi eventuellt kan lösgöra mer tid åt värdeskapande arbete: Vilka stödsystem har vi erfarenhet av (positivt/negativt)? Hur många system använder vi parallellt? Vilka problem upplever vi idag med det praktiska/administrativa arbetet? Med andra ord, vilka är möjligheterna? I den bästa av världar, hur skulle ett HR-system se ut om vi fick välja?
2013-10-23

Måndag 28 oktober kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2013-10-28

Tisdag 29 oktober kl 11,00-13,30

Plats: Vasagatan 7, Kristianstad.

Tema: Thage Andersson Byggnads AB

www.thages.se
2013-10-29

Tisdag (V47) - 19 november kl 11,00-13,30

Plats: AKKA Frakt, Blockvägen, Dalby (GPS) - gamla Siporexfabriken i Dalby ses från rondellen.

Tema: Workshop kring AKKA frakts framtida val av marknadsmix

Workshop kring AKKA frakts framtida val av marknadsmix med budgetrestriktioner och förväntningar på marknadsutveckling. VD och Marknadschefen ger förutsättningarna.
2013-11-19

Torsdag (V47) - 21 november kl 11,00-13,30

Plats: Lahega Kemi AB, Makadamgatan 16, Helsingborg

Tema: Företagsanpassning i osäkra tider med VD Torbjörn Lindgren

Lahega Kemi marknadsledande för rengöring och underhållsprodukter till fordon m.m. Produktionsanläggningen är 6500 kvm och rymmer bl.a 9000 pallplatser. Säkerhets och kvalitetsfrågor är ständigt i fokus. Lahega oms drygt 200 milj SEK och har 80 anst. Vi gör en workshop kring företagsanpassning i osäkra tider, Torbjörn har själv genomlevt detta. Hur hantera när det sker inbromsning i efterfrågan, orderstocken faller, har skall jag bedöma framtiden och när och vilka åtgärder skall och måste vidtagas. Vi gör en grupp workshop med dialog och tankar kring utmaningen.
2013-11-21

Måndag (V48) - 25 november kl 8,00-12,00

Plats: Malmö Clea Tech City, Nordenskiöldsgatan 17.

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Malmö www.malmocleantechcity.se
2013-11-25

Måndag 2 dec kl 8,30-12,30

Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg

Möte med medlemmarna i VD Bollplank - Helsingborg
2013-12-02

Jag vill ha mer information